Bài viết liên quan

Doanh nhân Lưu Bích Nguyệt làm Cố vấn cấp cao “Mảnh ghép sắc đẹp 2”

Doanh nhân Lưu Bích Nguyệt là cái tên sáng giá trong danh sách Ban cố vấn cấp cao tại chương trình Gala Mảnh ghép sắc đẹp 2 được tổ chức gần đây